Туристичка организација општине Шид

konkurs-za-direktora

 • Конкурс за избор директора Туристичке организације Шид

  На основу oдредби члана 74.ст.1-3. Закона о запосленима у јавним службама („Службени
  гласник РС“ број 113/2017 и 95/2018), члан 42.ст.1. Закона о туризму („Сл.гласник РС“
  бр.17/2019), члан 21.ст.3.тачка 6. Статута Туристичке организације Шид, Управни одбор
  Туристичке организације Шид на седници одржаној дана 09.10.2019. године донео је одлуку да
  распише и огласи:

банер