Туристичка организација општине Шид

Up

Услуге штампе 2014

Позив за подношење понуда у отвореном поступку ЈН услуга: штампање рекламног материјала ТОШ са конкурсном документацијом

ЈН бр. 1/2014

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци, у поступку јавне набавке oтворени поступак – ЈН бр. 1/2014 - Партија I I I – услуге дигиталне штампе

којим се обавештавају сва заинтересована лица да је Наручилац у предметној јавној набавци закључио уговор са понуђачем „Механограф Ју“ д.о.о. из Новог Београда, ул. Алексиначких рудара бр.15, пословна јединица Шид, ул. Саве Ковачевића бб, ПИБ 100014828, Матични број 17079077, број рачуна 155-15964-36.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци, у поступку јавне набавке oтворени поступак – ЈН бр. 1/2014 - Партија I I– услуге штампaња на текстилу

којим се обавештавају сва заинтересована лица да је Наручилац у предметној јавној набавци закључио уговор са понуђачем „Мајер Пром“ д.о.о. са седиштем у Новом Београду, ул. Бул. Зорана Ђинђића бр. 83/7, ПИБ 106705219, Матични број 20663669, број рачуна 340-11005014-02.

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору о јавној набавци, у поступку јавне набавке oтворени поступак – ЈН бр. 1/2014 - Партија I – услуге офсет штампе

којим се обавештавају сва заинтересована лица да је Наручилац у предметној јавној набавци закључио уговор са понуђачем „Механограф Ју“ д.о.о. из Новог Београда, ул. Алексиначких рудара бр.15, пословна јединица Шид, ул. Саве Ковачевића бб, ПИБ 100014828, Матични број 17079077, број рачуна 155-15964-36.

Питања и одговори

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку отворени поступак – услуге штампе (обликована по
партијама)

ЈН бр. 1/2014

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  УСЛУГА ШТАМПАЊА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА
Редни број јавне набавке: 1/2014

 
 
Powered by Phoca Download

банер