Туристичка организација општине Шид

Јавне набавке

Up

Јавне набавке

Члан 1.

Овим Правилником уређује се поступак набавке унутар Туристичке организације Шид, а нарочито начин планирања набавки, (критеријуми, правила и начин одређивања предмета набавке, начин одређивања процењене вредности набавки, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, начин извршења обавеза у поступку набавке, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола набавки и начин праћења извршења уговора о набавци.

 

 
 
Powered by Phoca Download

банер