Туристичка организација општине Шид

Ви сте овде: Насловна Цркве ЦРКВА СВ. МАРИЈЕ - Моровић

РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА СВ. МАРИЈЕ – Моровић

Тел./факс:  +381 22 712 203

 

На гробљу ван насеља Моровић сачувана је римокатоличка црква Св. Марије, једна од најстаријих сакралних грађевина у Срему. Две градитељске фазе, стилски везане за романско, односно готско, архитектонско наслеђе, свакако одређује њен настанак у време много пре првих помена цркве у писаним изворима XVII века, док легенде наводе низ историјских личности као могућих ктитора.

 

rimokatolicka crkva sv-marije morovic

 

Данашњи храм представља плод интервенције које су вршене током векова његовог постојања. Најстарији део цркве је светилиште са полукружном апсидом и романски обрађеним прозорским отворима, док се на западној страни надовезује нешто шири и виши наос, чији су прозори завршени готски преломљеним луцима, а надвиени окулусима са каменим четворолисним розетама. Уз западно прочеље је кула квадратне основе која изнад другог нивоа прелази у осмострану.

 

Поред прозора, једини архитектонски елементи који оживљавају фасадна платна представљају масивни контрафори, без јасне конструктивне улоге. Једноставно решење камене фасаде цркве у Моровићу доприноси њеном рустичном изгледу који је у сагласности са старином овог споменика.

 

Конзерваторски радови извођени су у периоду од 1968. до 1972.године

Ви сте овде: Насловна Цркве ЦРКВА СВ. МАРИЈЕ - Моровић