Туристичка организација општине Шид

Љуба

Планинско место Љуба налази се на јужној падини Фрушке горе, а у североисточном делу општине Шид. Налази се на магистралном путу који повезује Бачку Паланку са Сремском Митровицом и Бијељином. На западном делу села налази се гранични прелаз са Републиком Хрватском.

Становништво се углавном бави земљорадњом и сточарством. Најразвијеније је ратарство и виноградарство, а у мањој мери и воћарство. У оквиру сточарства у највећој мери врши се тов говеда и производња млека.

У насељу Љуба постоји предшколска установа, четворогодишња школа, месна амбуланта, Дом културе, као и три цркве: православна, католичка и евангелистичка.

Становништво је мешовито, у селу живе Срби, Словаци и Хрвати.

 

800px Ljuba 861

банер