Туристичка организација општине Шид

Ловиште Ворово – Ердевик

 

Ловиште Националног парка Фрушка гора обухвата површину од 22420 ха и састоји се од затвореног (резерват Ворово) и отвореног дела. Карактеристика ловишта је сложена и врстама бројна фауна, што је у складу са општим природним, климатским и орографским условима терена, као и разнолика и флористички богата вегетација.

 

zec

 

Поред тога, већи део ловишта располаже правилно распоређеним извориштима воде, што додатно поспешује узгој дивљачи на овом подручју. Ловиште је брдског типа у коме се поред аутохтоних врста (европски јелен, дивља свиња, срна и зец) налазе и алохтоне врсте дивљачи (муфлон и јелен лопатар) које се узгајају у резервату Ворово.Лов је организован у складу са Законом о ловству.


 
ЈП „Национални парк Фрушка гора“ позива све заинтересоване ловце да посете Фрушку гору у предстојећој ловној сезони и опробају своју срећу (и умеће) у атрактивном ловачком амбијенту.

 

У отвореном делу ловишта за ловне групе нудимо могућности успешног одстрела већег броја дивљих свиња, а за индивидуалне ловце организујемо појединачни одстрел са чеке.

 

У ограђеном делу ловишта (резерват „Ворово“), поред одстрела дивље свиње и лопатара ( који је надалеко познат по свом квалитету и трофејној вредности), заинтересовани ловци се могу опробати у лову на муфлона, још једног атрактивног представника крупне дивљачи.

 

(Преузето са сајта Националног парка Фрушка гора)

 


Адреса: Ердевик
Тел/факс: +381 21 463 666, +381 21 463 667

 

банер